دوستانمان در گروه ديده بان در آخرين مطلب خود

 بخشی از مصاحبه با آقای دکتر کهرم را منتشر

 نموده اند که نظر به نکات بسيار جالب و مهمی

 که دارد لينک آن را عينآ قرار می دهم و دوستانی

 که مايل به ارسال يادداشت  باشند ميتوانند

 همانجا - در وبلاگ ديده بان - نظر خود را ذکر نمايند . 

 وضعيت کلي حيات وحش وشکار در ايران :
 
             مصاحبه با آقاي دکتر کهرم 

  

لینک