ضرورت تجديد نظر در مکان احداث گورستان شرق تهران   
 
 
اصل تمرکززدايي در کلانشهري نظير تهران بسيار شايسته و انکارناپذيراست .
اينکه امکان دسترسي به انواع خدمات درهر نقطه ازشهررا - با صرف حداقل وقت و
هزينه - داشته باشيم نيزبسيارمطلوب است .
انتخاب  اراضي  تلو درشمال شرق تهران ( انتهاي شمالي بلوار پروين ) ازنظرسهولت
دسترسي ، انتخابي بي نظيراست . تنها چند دقيقه رانندگي ازاقدسيه ، لويزان ، نوبنياد ،
تهرانپارس ، رسالت ، لشگرک ، ...  فاصله دارد . مقايسه کنيد با دسترسي به گورستان
بهشت زهرا که بين نيم تا يک روز کامل ( براي رفت وبرگشت ) زمان مي برد .
 
اما مشکلاتي که از اين انتخاب برجاي خواهد ماند شايد پس ازسالها هم قابل جبران نباشد .
مهمتر ازهمه اينکه اين اراضي دقيقا دربالادست سه تصفيه خانه اصلي آب تهران قرار
دارد . ازقضا شيب تند اين اراضي دقيقا به سمت تصفيه خانه هاي تهرانپارس وچندين
مخزن اصلي آب تهران است . مخازن بزرگ آب تهران هم که زيرزميني است . آلودگي
ميکربي و نيز پساب حاصل ازغسالخانه به سهولت وسرعت منتشرخواهد شد .
حتي اگرمخازن آب را ايزوله کامل فرض کنيم (که چنين نيست) چاهها وقنوات چنين
نيستند . ومهمترازآنها شبکه فرسوده آبرساني تهران است که امکان تبادل مواد بين آب
داخل لوله وخاک پيرامون آن را فراهم مي سازد .
متوليان امردرمقام دفاع نصب سيستم سپتيک براي گورستان را مطرح مي کنند .اما
سيستمي که بتواند نشت ضايعات را ( آنهم درچنين حجم بالايي ) به صفربرساند آنقدر
هزينه بر و دشوار است که طبعا مسئولان ( يا حداقل پيمانکاران را !! ) به فکر"صرفه
جويي " بياندازد . نتيجه همان اتفاقي است که سالهاست گريبانگير اسماعيل آباد و حومه
است . نشت مواد ازمخازن نفتي پالايشگاه تهران- به جهت شيب اراضي - کليه آبها و
اراضي اين منطقه را آلوده کرده است . وما هنوز محصولات زراعي اين اراضي را
درتهران مصرف مي کنيم . اگرچنين اتفاقي براي مخازن آب تهران رخ دهد حداقل
نيمي از تهران آب شرب خود را ازدست خواهد داد .
 
علاوه برزيان هاي زيست محيطي ، معضلات اجتماعي زيادي نيز مترتب خواهد شد.
شکل گيري سريع "عبدل آباد " ها و "صالح آباد" ها درکنارگورستان اجتناب ناپذير
است . " اقتصاد گورستاني" بسيارسودآور است و آدمهاي خاص خودش راهم ميطلبد
که به سرعت درحاشيه گورستانها لانه گزيني کرده و آثارسؤ فرهنگي واجتماعي خود
را به سرعت نشان خواهد داد .
نکته بسيار مهمي هم که نبايد ازنظر دور بماند : زماني که بهشت زهرا تاسيس شد
بيش از ٢٥ کيلومتر با شهرتهران فاصله داشت ، با اين حال اکنون متصل به تهران
شده است . اما  تلو همين الان هم کاملا متصل به شهر تهران است و دراندک زماني
توسط شهر بلعيده شده و آن وقت تازه به وضعيت "ابن بابويه" دچار مي شود که
اهالي همان محل از دفن ميت جلوگيري خواهند کرد ، آنهم با عکس العمل هايي 
چنان اسف بار که شاهد بوديم . 
 
لینک
   تشکل هاي آسيا   
 
...  درادامه مطلب به عنوان نمونه به چند تشکل ديگر اشاره مي نمايم . چنانچه ملل آسيايي بتوانند
به همکاري نزديک ( درچارچوب قاره اي ) بپردازند به نتايج سريع و فوق العاده اي دست خواهند
يافت .
بايد تاکيد نمايم اين تشکل ها هريک به تنهائي و به صورت مستقل مي توانند تاسيس و اداره شوند
اما چنانچه زيرمجموعه اي ازيک تشکل فراگير قاره اي باشند دستاوردهائي بس عميق ترخواهند
داشت .
 
آژانس هوا فضاي آسيا - طراحي،ساخت وپرتاب  ماهواره ، مطالعات نجومي ، طراحي وساخت
انواع هواپيما وبالگرد ،احداث رصدخانه هاي نوري ، سونار يا فرکانسي  و... ازفعاليتهاي مهم
آن خواهد بود . دربسياري اززمينه هاي فوق تکنولوژي آن درانحصارکشورهاي غربي است .
چنانچه تکنولوژي ژاپن ، هند و قزاقستان با ابزار و امکانات ساير کشورهاي آسيا همراه شود
بسياري از انحصارات شکسته خواهد شد .
 
مجمع همکاري هاي زيست محيطي آسيا - بسياري از کشورهاي آسيايي نگران انقراض گونه
-هاي جانوري و گياهي خود هستند . آتش سوزي جنگلهاي اندونزي ، لکه هاي نفتي خليج فارس
، ظهور آنفولانزاي پرندگان درخاوردور و مديريت  منابع آبي مشترک از جمله موارد بيشماري
است که نيازمند همکاري جدي درون قاره اي است .
 
نيروهاي حافظ صلح آسيا - مي تواند نقش مهمي درپيشگيري و مهار بحران هاي  بين المللي يا
درون کشوري برعهده گيرد . متاسفانه دراغلب اوقات  " ناتو " چنين نقشي را دارد و عملا به
عنوان بازوي اجرايي و نظامي سازمان ملل شناخته شده است . معدود مواردي هم هست ،براي
مثال نيروهاي سازمان وحدت آفريفا ، که ازقضا تجربيات موفقي درمهار مناقشات قاره آفريقا
داشته است . البته نظرنگارنده تشکيل يک پيمان کاملا نظامي - نظير ناتو يا ورشو - نيست
چرا که اين کار مي تواند به افزايش تقابل و تنش بين المللي بيانجامد .
 
لینک
   تشکل هاي آسيا   
 در مطلب قبل به لزوم تشکيل اتحاديه يا مجمع يا شوراي کشورها ي آسيا
پرداختم . اين شورا مي تواند زيرمجموعه هايي در درون خود تشکيل دهد
که به عنوان بازوهاي اجرائي آن عمل کنند . ازجمله :
 
آژانس امداد ونجات آسيا - گستردگي پهنه آسيا آنرا مستعد ابتلا به انواع
بلاياي طبيعي و يا سوانح ناشي از عملکرد انسان نموده است . اززلزله
تا سونامي - و از ريزش معدن تا برخورد دو قطار . تراکم جمعيت در
آسيا همراه با نقصان امداد موجب شده تا آمار تلفات و حجم خسارات
به شدت بالا رود . براي مثال تلفات چند ثانيه زلزله در بم بيش از ١٧
برابر نبرد ٣٣ روزه جنوب لبنان بود .
طبيعت کار امداد رساني اجازه نمي دهد يک کشور به تنهايي دست به
ذخيره همه گونه اقلام امدادرساني براي همه گونه سوانح بزند .شايد
بهترين چاره تشکيل سازمان يا صندوقي با مديريت يکپارچه براي
چنين مواقعي باشد .
 
بانک آسيا - صندوقي که بتواند حداقل بخشي ازمنابع پولي ومالي آسيا
را درخود جاي داده و به گردش درآورد . جاي تاسف است که حتي در
قرادادهاي ساده بين دو کشور کوچک آسيايي هميشه بايد سراغ يونيون
يا فرست نشنال يا بيمه لويدز يا ... رفت .
درواقع ذخاير عظيم آسيا وآفريقا وآمريکاي لاتين واقيانوسيه بين چند
بانک محدود در اروپا وآمريکا در گردش است . براي تامين اعتبار
هميشه بايد موافقت آنها را جلب کنيم و هر زمان که اراده کنند و حتي
بدون دليل و محکمه کل دارائيهاي يک کشور را بلوکه و حتي مصادره
کنند .
 
... 
لینک