برنده کیست ؟   

متاسفانه تا این تاریخ نه اسرائیل قصد کوتاه آمدن دارد و نه طرف فلسطینی .

در همهء جنگ ها ارزش های انسانی و اخلاقی پایمال می شود و قربانیان نیز

عمومآ از افراد غیر نظامی و بیگناه است . قطعآ جامعهء بشری " بازندهء اصلی "

در همهء جنگ هاست . 

حال چنانچه بخواهیم به آثار مخرب هرگونه جنگ یا درگیری در " محیط زیست "

بپردازیم ، تنها می توان  گفت : هیچ جنگی برنده ندارد .

لینک
   آیا برای شما تفاوتی می کند که قربانیان جنگ چگونه می اندیشیدند ؟   

 

                                                    *****

                                                                                                                   

لینک
   احمقانه   

                                                                                                                  

                                                    *****                                                     

                                                                                                                    .

لینک
   "شورا" برای مطبوعات ....... فاتحه مع الصلوات !   

وجود " هیئت منصفه " در محاکم ، یکی از نشانه های توسعه یافتگی دستگاه قضایی

یک کشور است . از جمله معدود مواردی که هیئت منصفه در دادگستری ما حضور

داشت ( به کیفیت و صحت آن کاری نداریم ) دادگاه مطبوعات بود .

پس از مدتها که دادگاه خاص مطبوعات به حالت رکود در آمده بود ، هفتهء قبل در اخبار

چنین درج شد که : برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی یک " شورای حل اختلاف " خاص

تشکیل خواهد شد .

با توجه به سواد عالی و اخلاق متعالی و گاف های متوالی اعضای محترم شوراهای

حل اختلاف ،که در صدور احکام محیرالعقول دستان دیویدکاپرفیلد را از پشت بسته اند،

و اجرای احکام محترم تر شوراها ،که مرد عنکبوتی را  کت بسته تحویل صاحب خانه اش

داده اند ، پیشنهاد می نمایم کلیهء اقشار مطبوعاتی و مطبعه خوان خودشان با زبان

خوش! جمع کرده و پی کارشان بروند . وقت شوراها را هم بی دلیل هدر ندهند که

باعث خسارت در دنیا و عقبی گشته و با ملاحظهء اولین حکم از خلقت حضرت آدم

پشیمان خواهند شد !  

 

لینک
   و باز هم غزه   

آقایان " صلح شکنان " و " ستیزه جویان " تبریک می گویم .

واقعآ خسته نباشید . چندین ماه زحمت شبانه روزی کشیدید تا صلح محقق نشود .

همین را می خواستید ؟؟

لینک