دخالت های نسنجیده’ ما در طبیعت   

همانگونه که آلودگی صوتی و آلودگی نوری در سالهای اخیر به فهرست بلند آلودگی های

 "انسان ساخت"  افزوده شده ، " آلودگی ژنتیک " هم از مباحث بسیار جدی و مورد مناقشه است

 که هنوز خطرات این دستکاری های ژنتیک - در گیاه و حیوان و انسان - برای اکثریت مردم

و حتی اساتید فن ناشناخته مانده است .

دستکاری ژنتیک ممکن است یک جا را درست کند اما در مقابل ده جای دیگر را خراب می کند .

متاسفانه جانداران دستکاری شده - یا حتی طراحی شده - با ورود به طبیعت کل چرخهء زیستی

را برهم زده و بسیاری از عوارض آن دیررس بوده و سالها بعد خود را نشان خواهند داد .

 

لینک
   دخالت های نسنجیده’ ما در طبیعت   

یکی دیگر از نمونه های مهم و مشهود در این زمینه ماجرای " آزولا " است که هنوز ادامه دارد .

حدود سال ١٣۶۵  سرخس آزولا وارد ایران شد و از حدود دو سال بعد در مقیاس وسیع بین برنجکاران

شمال توزیع شد . این گیاه بسیار مقاوم و سریع الرشد است و برای چند منظور وارد شد :

می تواند به جای اوره مصرف شود و نیترات خاک را تامین کند - می تواند فاصلهء بین دو کشت

برنج را ، که شالیزار خالی می ماند ، پر کند - با تامین علوفهء دام می تواند درآمد کشاورزان را

بالاتر برد - نیاز به برخی سموم را کاهش دهد ...

اما بلافاصله پس از کشت عوارض خود را نیز نشان داد . توده های متراکم آزولا به سرعت سطح

تالاب انزلی و بسیاری از مانداب های فصلی و دائمی را پوشاند ( حتی بخشی از میانکاله و خزر را )

و کل اکوسیستم گیاهی و جانوری را دگرگون و تباه کرد . و با وجود سالها چاره اندیشی هنوز راه حل

قطعی و مناسبی برای آن نیافته اند ، تا حدی که به شیطان سبز معروف شده است .

لینک
   دخالت های نسنجیده’ ما در طبیعت   

خشک شدن زاینده رود و باتلاق گاوخونی را از عوارض خشکسالی امسال می دانند . در حالیکه

شاید تنها یکی از علت ها را بتوان خشکسالی دانست .

بیش از یک دهه قبل دولت سازندگی تصمیم به اجرای طرح های بلند پروازانهء اقتصادی گرفت

و به هشدارهای مکرر کارشناسان در زمینهء عواقب زیست محیطی بی توجهی نمود .

"دستکاری در سرشاخه های رود کارون و دز " و احداث تونل های عظیم آبرسانی کوهرنگ

(برای انتقال آب به استانهایی چون کرمان) بلافاصله آثار سوء خود را نشان دادند .در همان سالی

که آب در تهران جیره بندی شد، برای اولین بار در تاریخ مکتوب ایران ، باتلاق گاوخونی خشک شد

و جغرافیدانان اعلام کردند پس از قرن ها موفق به نقشه برداری و تعیین مساحت دقیق باتلاق

شده اند . و این در حالی بود که همهء گناهان به گردن خشکسالی انداخته شد ، در حالیکه

آب گیری یک سد جدید و نیز هدایت بخشی از آب سرشاخه های زاینده رود  به مسیر دیگر ،

عامل اصلی چنین وضعی بود ...

کارشناسان هشدارهای متعدد و مکرری می دهند حتی اینکه کاهش دبی کارون و اروند ( بدلیل

احداث سد و کانالهای متعدد و برداشت بیش از توان اکوسیستم ) می تواند به پس زدن آب شور

دریا به داخل آب شیرین رودخانه شود و عوارض بعدی ...

و این روند همچنان ادامه دارد .

 

لینک
   تحریم تحریم !   

             LIVE STOCK EXPORT& LONG DISTANCE TRANSPORTATION BAN  

نهادهای سبز بین المللی چند سالی است که به دنبال برقرای ممنوعیت صادرات دام زنده - به

خصوص در مسافت های طولانی - هستند . البته اخیرا سعی می کنند از هرگونه حمل و نقل

دام زنده " به مقاصد دور " جلوگیری کنند یعنی حتی حمل این دام ها در داخل کشورهای پهناور.

به طور خاص پس از درگیری بین عربستان و استرالیا در چند سال قبل ، این موضوع پررنگ تر

شد . در آن سال یک کشتی بسیار بزرگ باری - طبق معمول همه ساله - دهها هزار گوسفند

را برای ذبح در مراسم حج از استرالیا و نیوزیلند به مقصد عربستان بارگیری نمود . طول سفر

بیش از یک ماه می شد . در همین حین بین چند کشور اسلامی با چند کشور غربی، بر سر نشر

مطالبی که اهانت به مقدسات تلقی شد ، درگیری لفظی صورت گرفت و مثل همیشه صحبت از

تحریم به میان آمد و ... خلاصه عربستان از تحویل گرفتن گوسفندها - به بهانهء بیماری ! - خودداری

نمود و کشتی را به طرف مبدا بازگرداند . در همان حال استرالیا به کشتی اطلاع می دهد تا

هر طور شده یا به عربستان بازگردد و یا در یک بندر عربی پهلو بگیرد ... خلاصه در این کشمکش

در حالیکه کشتی باری در وسط اقیانوس قرار داشت با اتمام آب و علوفه برای دام ها و سوخت

برای کشتی روبرو شد . هیچیک از طرفین حاضر به کوتاه آمدن نشدند و کار به جایی رسید که

ناخدای کشتی شخصا از هر کشور و مقامی - حتی سازمان ملل - استمداد طلبید ...

ملوانان آن کشتی هنوز خاطرهء رعب آور آن روزها را به یاد می آورند که چگونه فریاد و نالهء

گوسفندان تشنه و در حال احتضار تمام عرشه را می لرزاند و آنها به تدریج مجبور می شدند

گوسفندهای بیمار و نیمه جان را به دریا پرتاب کنند .حتی کاپیتان آن کشتی با اشک از آن روزها

یاد می کند ...

هم اکنون گروه های مدافع حقوق حیوانات به شدت مخالف حمل دام زنده به مقاصد دور هستند

و این فقط شامل گوسفند نمی شود بلکه انواع طیور ، خوک ، اسب ، گاو و غیره را در بر می گیرد.

دلایل متعددی برای چنین درخواستی ذکر می شود : حمل بسیار فشرده و زجرآور در محفظه های

بسیار تنگ و تاریک - نرساندن آب و غذا به حیوانات در طول سفر - تلف شدن تعداد زیادی از دامها

و بیمار شدن تعدادی بیشتر - غیر بهداشتی بودن نقل و انتقال - امکان سرایت بیماری از

دامهای بیمار به مصرف کنندگان نهایی ( عمدتا انسان ) - ...

جالب اینکه چندروز قبل سازمان دامپزشکی خودمان با کمال افتخار اعلام کرد امسال تعداد قابل

توجهی گوسفند زنده جهت ذبح در مراسم حج از ایران به عربستان ارسال خواهد شد و در سمت

مقابل مقامات مسئول" آّی تی" به شدت تمامی سایت ها و پتیشن های مربوط به این درخواست

را مسدود کرده اند ، حتی سایت های حاوی اعتراض به مراسم گاوبازی اسپانیا را !!!

به این ترتیب ما به جای تحریم صدور دام زنده دست به تحریم درخواست کنندگان تحریم زده ایم !

... و صد افسوس .

 

لینک
   سالی که نکوست ...   

بحث در باب طرح تحول اقتصادی بسیار است . اگر چه شخصآ در تئوری با این طرح کاملا موافقم

اما در اجرا به شکل فعلی - که کاملا شتابزده است - کاملا مخالفم . بهتر است فعلا وارد ابعاد

فاجعه بار طرح نشوم اما در باب نحوهء اجرای طرح همین بس که سری به یکی از دفاتر پستی

بزنید و آشفتگی را در همین قدم اول ملاحظه فرمایید . در یک دفتر ازدحام است ، در همان

نزدیکی دفتری می گوید فرم تمام شده است ، دفتر سوم می گوید اصلا در این دفتر فرم توزیع

نخواهد شد و دفتر دیگر می گوید فقط از ساعت ١١ تا ١ جوابگو هستیم ...

حالا این فقط وضع توزیع یک ورق کاغذ است ، اینکه چه سیستمی می تواند چنین حجمی از

اطلاعات را در یکی دو ماه پردازش و "دهک بندی" نماید ... ؟؟!!

لینک
   مهمترین پیامد طرح تحول اقتصادی   

قطعآ  " تورم انفجاری" مهمترین و فوری ترین عارضهء اجرای طرح خواهد بود که می تواند حتی

پیش از آغاز آن بروز کند . هنوز بسیاری از مردم از اهداف طرح و کلیات آن بی اطلاع هستند و

در صورت پیشرفت عملی و اجرائی - در شرایط کنونی - نگرانی عموم به صورت تصاعدی

گسترش خواهد یافت .

تعطیلی گستردهء بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی و رکود سنگین بخش های صنعتی و

تولیدی از جمله سایر عوارضی است که وقوع آن حتمی خواهد بود .

لینک