هفنه’ نیروی مثلا انتظامی   

طبق معمول هر ساله برنامه این هفته شامل موارد زیر است :

روز اول - الهی کل نیرو به فدای مقامات

روز دوم - الهی کل نیرو به فدای همدیگه

روز سوم - الهی هرچه از شما دزدیده اند فدای سرمان

روز چهارم - الهی هرچه دله دزد و کیف قاپه فدای یه تار موی کلاهبرداران محترم

روز پنجم - چن دفه بگیم مامور نداریم برو فردا بیا ،الهی ناله ونفرین همه تان فدای...مان

روز ششم - الهی نرخ مایه تیله متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند

روز هفتم - الهی هیئت دانه درشت ها هر سال توسعه و تحکیم بیشتری یابد که ما

               زنده ایم به مودت و محبت همین قشر غیرانتفاعی !

اختتامیه - یک صلوات بفرستید به روح "شرف" و "غیرت" و "پاکدامنی" که دیگر جایی

در میان ما ندارند . خدایشان بیامرزد .

لینک
   سرانجام در مجلس طرح شد   

چندین بار در این مورد نوشته بودم . منجمله  اینجا و  اینجا و  اینجا و  اینجا  و ...

 انتقال "دولت" از تهران می تواند پایانی باشد بر بسیاری از مشکلات لاینحل مردم و

دولت (منجمله ترافیک ، انواع آلودگی ،تراکم جمعیت و معضل مسکن و اجاره بها).

به هر حال امیدوارم زمان اجرای طرح کاهش یابد . حدود ۵ تا ٧ سال (حداکثر)

کافی است . در غیر اینصورت می تواند عوارض دیگری ایجاد کند .

اینجا هم اصل خبر را ببینید .

لینک