آلودگی سپید   

 

حقیقت اینکه ما در ایران خیلی وقت ها می خواهیم یک جا را درست کنیم در عوض چند جای دیگر را خراب می کنیم . مثل همین وزارت راه که با احداث یک جاده جدید می خواهد خدمتی انجام دهد اما در مقابل لطمات جبران ناپذیری به اقلیم مان وارد می آورد ...

حالا این قضیهء عایق بندی ساختمان ها به جای خود بسیار نیکو و مفید است . حتی سازندگان هم به دلیل صرفهء اقتصادی از فوم بلوک یا همان بلوک های یونولیت استقبال نموده اند .اما اینکه چرا به یکباره باران خرده یونولیت در شهر می بارد هنوز معلوم نیست . حدود ۳ سال پیش که استفاده از قطعات یونولیت - به ویژه در ساختمانهای بتونی - آغاز شد این شکلی نبود ! یعنی با وزش هر نسیمی رهگذران مجبور نبودند بایستند و موهای سر یکدیگر را بجورند (مثل قدیم که برای یافتن شپش ! موی همدیگر را می جستند ) و یا تا دو سه کوچه بالاتر و پایین تر همسایگان مجبور به پاکسازی ذرات سمج! یونولیت نمی شدند ... خلاصه اینکه ظاهرآ نوع ارزان این بلوک ها احتمالا به بازار آمده و اینچنین به آلودگی آب و خاک و هوای شهر می افزاید . در هر حال این محصول بسیار دیر تجزیه شده و ضمنآ برخی انواع آن واجد ترکیبات مضری چون سیانید ها می باشند . 

شایسته خواهد بود چنانچه شهرداری ها ، وزارت صنایع و سایر نهادهای مرتبط نظارت بیشتری    بر نحوهء تولید و مصرف این مواد داشته باشند .

لینک