جنایت و مباهات   

جنایت و مکافات را همه دیده یا خوانده اید ، توضیح بیشتری لازم ندارد . اما در ایران ما ، بسیاری اوقات

به مواردی برمی خوریم که بیشتر شایستهء عنوان فوق هستند . خیلی ها به کارهای خلاف خود

افتخار می کنند و حتی القاب زشت برای خود انتخاب می کنند تا همه بدانند این آدم!! تا چه حد پلید

یا قانون شکن است ... طبیعی است که از چنین افرادی نباید انتظار دیگری داشت .

اما گاه واقعآ انتظار دیگری هست . در محیط های آموزشی ما ، همه باید یاد بگیرند چگونه "انسان"

باشند و این بسیار مهم تر از حفظ صد کتاب یا حل چهارصد مسئلهء مثلثات است . در عمل دقیقآ

برعکس است . بسیاری از کودکان و نوجوانان ما در همان دبستان و راهنمایی الفاظ رکیک را یاد

می گیرند و مردم آزاری را و دروغ و ناسزا و کتک کاری را ... که همهء این ها مقدمهء ورود به دنیای

بزرگترها !! و به عبارت بهتر خلاف های "بزرگتر" است .

بنابراین سیستم آموزش و پرورش ما دارای نقایص بزرگ و عیوب فاحشی است . حال در چنین

سیستمی به جای آنکه به فکر آموزش صحیح و موثر باشیم ، چنانچه بیاییم و به مسائل حاشیه ای

و درجه سوم و چهارم بپردازیم بدیهی است که بسیار به بیراهه رفته ایم .

در کشورهای اسکاندیناوی آموزش شنا و اسکی اجباری و جزء مواد درسی پایه است . حال تصور

کنید شنا را در عربستان یا اسکی را در ایران بخواهیم اجباری کنیم ! نه تنها امکانش نیست بلکه

اساسآ به دلیل تفاوت های جغرافیائی و آب وهوائی کاری عبث و خالی از فایده است . تاکید

می شود حتی اگر امکانش را هم داشتیم ده ها مورد ضروری تر هستند که باید به آنها بپردازیم.

و سرانجام به اصل مطلب بپردازم . باور کنید رشتهء تحصیلی بنده در دانشگاه ارتباط مستقیم با

فیزیولوژی و آناتومی و ... داشت . اما نه در سالهای تحصیل و نه در سالهای پس از آن هرگز و هرگز

موردی پیش نیامد تا از تشر یح  ده ها جانور نگونبخت نظیر قورباغه و موش و رت و کبوتر و خرگوش

و همستر و ... بهره ای برده باشم ، چه خود و چه هم دوره ای هایم . حالا یک دانش آموز ابتدائی

یا راهنمائی چه بهره ای خواهد برد ( الا مشاهدهء شقاوتی رقت بار ) خدا می داند .

در سال های اخیر به کرات شاهد آگهی های عمومی و پلاکاردهای تبلیغاتی مدارس غیرانتفاعی

بوده ام که به منوی ! خدمات خویش "تشریح موجودات زنده و واقعی!!" را هم اضافه کرده اند،آن هم

با کمال مباهات ، در کنار اقلامی چون آموزش موسیقی ، زبان خارجه  و ...  در حالیکه همهء اینها

تنها بهانه ای است برای دریافت شهریه های کلان . و با کمال تاسف ما ایرانی ها هم که در چشم و

همچشمی اصلا کم نمی آوریم حتما باید فرزندمان را به یک مدرسهء گرانقیمت و اسمی! بفرستیم .

در انتها از همهء دوستانی که فرزندان شان در سنین تحصیل هستند مصرانه خواهشمندم از

نامنویسی کودکان خود در چنین مدارسی - که تشریح حیوانات زنده را در فهرست دارند - اکیدآ 

خودداری نموده و از اطرافیان خود نیز بخواهید چنین کنند .

به یاد دارم یکی دو سال قبل قرار بود نامه ای از طرف ان جی او های فعال به وزارت آموزش و پرورش

ارسال شود تا رسمآ این عمل ممنوع شود ولی از عاقبت امر متاسفانه اطلاعی ندارم .

لینک