تحول اقتصادی و مهمترین مانع درونی   

در مطالب قبلی اشاره شد که از مهمترین موانع  بیرونی "طرح تحول اقتصادی " وجود تنش های

عمیق سیاسی و نظامی در منطقه است .

اما این طرح در بطن خود نیز مشکلاتی دارد . در مجموع باید گفت "ساختار بوروکراتیک" طرح ،به ویژه

در مرحلهء اجرا، می تواند کل طرح را به انحراف و حتی نابودی کشاند .

مهمترین و خطرناکترین بخش این بوروکراسی همان معضلی است که از ابتدای انقلاب با آن روبرو

بودیم و هستیم و از اساس مفسده برانگیز است . یعنی همان گزینش .

یعنی باز هم "عده ای" (طبعا معتمد) باید بنشینند و در مورد شما تصمیم بگیرند که "شما در چه

دهکی قرار دارید" .

بی اختیار سالهای طولانی جنگ و سهمیه بندی را به یاد می آورم که چگونه نان آور یک خانوادهء

 چند نفری نتوانست حتی یک حلقه لاستیک به نرخ دولتی تهیه کند ولی آن دیگری که بسیار هم

متمول بود دهها دستگاه کولر و پیکان و یخچال و دریل و تلویزیون و ... را هر ماه به نرخ دولتی تحویل

گرفته و پس از رفع حوائج شخصی ، مازاد را هم در بازار سیاه نقد می فرمود .

لینک