سالی که نکوست ...   

بحث در باب طرح تحول اقتصادی بسیار است . اگر چه شخصآ در تئوری با این طرح کاملا موافقم

اما در اجرا به شکل فعلی - که کاملا شتابزده است - کاملا مخالفم . بهتر است فعلا وارد ابعاد

فاجعه بار طرح نشوم اما در باب نحوهء اجرای طرح همین بس که سری به یکی از دفاتر پستی

بزنید و آشفتگی را در همین قدم اول ملاحظه فرمایید . در یک دفتر ازدحام است ، در همان

نزدیکی دفتری می گوید فرم تمام شده است ، دفتر سوم می گوید اصلا در این دفتر فرم توزیع

نخواهد شد و دفتر دیگر می گوید فقط از ساعت ١١ تا ١ جوابگو هستیم ...

حالا این فقط وضع توزیع یک ورق کاغذ است ، اینکه چه سیستمی می تواند چنین حجمی از

اطلاعات را در یکی دو ماه پردازش و "دهک بندی" نماید ... ؟؟!!

لینک