رزمایش و یک خواهش   

از وقتی در مذمت رزمایش (به ویژه نظامی) مطلب نوشته ایم دیگر همه دست به

کار شده و از هلال احمر و آموزش پرورش گرفته تا کانون سردفتران اسناد رسمی و

اتحادیه کله پزان تهران و توابع ، به حالت آماده باش کامل درآمده و به طور روزمره

نمایش رزمایش می دهند !!!

در همین رزمایش ۶ روزهء اخیر نیروی انتظامی هم که در تهران برگزار شد

 قابلیت های حیرت آوری از این نیرو به نمایش گذاشته شد . خب حالا خواهش

بنده از جمیع امیران و سرداران این نیرو این است که شما که "راپل عمودی

دست آزاد " را مثل آب خوردن به پرسنل خود آموخته اید ، واقعا نمیشه یه جو

ادب هم یاد ایشان بدهید ؟ حتی فقط در حد دادن جواب سلام ارباب رجوع .

 

لینک