احتمال وقوع سومین موج مهاجرت ؟   

به خیلی از سایت های خارجی - به ویژه سایت های سبز - سر می زنم ، گاه نظر

می دهم و اکثرا پتیشن های بین المللی را امضا می کنم . چیزی که برای من عجیب

بوده و هست : در بسیاری از دراپ لیست ها "خاور میانه" جدا از پنج قاره محسوب

می شود . یعنی معمولا بین ٢٠ تا ٢۵ کشور - از قرقیزستان تا لیبی ! - را جدا کرده

و تحت عنوان میدل ایست و جدا از قاره های آسیا و آفریقا می نویسند .بارها ایمیل

فرستاده ام و علت را از سایت ذیربط سوال کرده ام ولی همه بدون پاسخ مانده اند.

.....

بحران مالی و اقتصادی و بحران انرژی و بحران آب و خلاصه بحران جهانی را هم که

حتما همگی در جریان آن هستید . در تحلیلی که از یکی از برجسته ترین کارشناسان

سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا در هفتهء قبل منتشر شد چنین آمده است که :

احتمال رسیدن به آرامش در "خاورمیانه" در بیست سال آینده تقریبا صفر است .

این تحلیل همراه با ارائهء آمار و مستندات بود و بخش هایی از آن نیز از صدا و سیمای

خودمان پخش شد .

.....

به نظر نمی رسد هیچ یک از طرفین درگیر در "خاورمیانه" ارادهء جدی در رفع بحران

و تنش زدایی داشته باشند . کم کم جدا کردن منطقهء "خاورمیانه" از بقیهء جهان

برایم معنی دار می شود ! ظاهرآ روزهای بدتری هم - احتمالا - در این منطقه

خواهیم داشت .

.....

در همان ابتدای انقلاب نخستین موج مهاجرت وسیع از ایران (به دلیل تغییر مناسبات

اجتماعی و سیاسی و... ) صورت گرفت . کمتر از دو سال بعد دومین موج عظیم

مهاجرت ایرانیان ( به دلیل جنگ و درگیری های داخلی ) آغاز شد .

اینک به نظر می رسد با ظهور نشانه های نامطلوب اقتصادی ، نظامی و سیاسی

در کل "خاورمیانه" - که ایران در کانون آن واقع شده است - نشانه های حرکت به

خارج از منطقه نیز در حال بروز است .

(بگذریم که با خروج از ایران قطعآ به مسکن ارزانتری هم دست خواهیم یافت!!! )

لینک