و باز هم غزه   

آقایان " صلح شکنان " و " ستیزه جویان " تبریک می گویم .

واقعآ خسته نباشید . چندین ماه زحمت شبانه روزی کشیدید تا صلح محقق نشود .

همین را می خواستید ؟؟

لینک