طرح انضباطوم اجتماعی !   

رسانه های ما همیشه طرح های امنیتی کشورهای دیگر را مسخره می کنند .

مثلا در کنفرانس سران جی هشت صدها نیروی امنیتی و هزاران دوربین خیابانی

و ... به کار گرفته شده . حتی در مورد برگزاری مسابقاتی نظیر المپیک نیز همین

دیدگاه را سعی می کنند القا کنند که ببینید در فلان کشورها چقدر ناامنی هست

که اینقدر تشکیلات چیده اند . حالا قرار شده به دلیل آلودگی هوای تهران مقداری

سخت گیری شود . مخصوصا در زمینهء ورود به محدودهء طرح ترافیک و نیز رعایت

قوانین راهنمایی و رانندگی . خیلی هم تشکر می کنیم . ولی حضور یگان ویژه

و تکاوران نیروی مخصوص با تجهیزات ضد شورش ! در مبادی ورود طرح قدری جای

سوال دارد . به جای حضور مامورین راهنمایی و رانندگی (یا حداکثر همین نیروی

انتظامی ) چرا باید از این نیرو استفاده شود و این نیرو هم در مواقع لزوم ! از تونفای

و باطوم و دستبند استفاده کند . آیا الزامآ ابزار فرهنگ سازی ما باید باطوم باشد ؟

لینک