و ما هنوز لبخند می زنیم   

چندان هم بی دلیل نیست که کاندیداهای بالقوه و بالفعل انتخابات ریاست جمهوری

آینده با وجود اینهمه دعوت و التماس ! حاضر نیستند وارد میدان شوند . ظاهرآ همه

می دانند که چه چیزی را تحویل خواهند گرفت و چه وقایعی رخ خواهد داد و چه نوع

دعا و ثنا و غیره نثار اجدادشان خواهد شد !

...

مراجع معتبر بین المللی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال آینده را حدود صفر تا

حداکثر نیم ! درصد پیش بینی کرده اند ( در حالیکه برخی مراجع تخصصی تر

بر نرخ رشد منفی در سال آینده تاکید می کنند ) . با پیش فرض فوق نرخ هر بشکه

نفت خام - بعد از ماه مارس - به حدود سی دلار و حتی کمتر خواهد رسید .

...

لایحهء بودجه ای که تقدیم مجلس شده انقباضی - انفجاری است !  اصلآ بهتر است

بگوییم انتحاری است !!  و قوز بالا قوز اقتصاد جهان و رکود و تورم گذاشته است .

خدا بیامرزد مستضعفین را انشاالله .

لینک