رونمایی   

مثل هر جای دیگر دنیا ، ما هم مشکلاتی داریم . اما برخی از این مشکلات خاص ما

هستند ...

به هر حال یک مواقعی پیش می آید که یک مشکل خاص ما - که یا سعی در تکذیب

آن می کنیم یا فرافکنی یا ... - به وضوح خود را نشان می دهد و دیگر کاملا "رونمایی"

شده و جایی برای فرار یا پنهانکاری نمی گذارد .

از جمله مهمترین و شاخص ترین مصداق ها می توان از زمان انتخابات نام برد به ویژه

انتخابات ریاست جمهوری ، که هر ۴ سال یکبار رونمایی می شود و بعد طبق معمول

فراموش می کنیم تا برسد موسم بعدی.

بیشتر خواهم نوشت ...

لینک