رکود بهای تورم است   

هنوز یکسال نمی گذرد که اوپک و ایران با نفت 140 دلاری در عرش سیر می کردند .

همان موقع مکرر نوشتم که کشورهای تولید کنندهء نفت باید حتما جلوی این رشد

بادکنکی را بگیرند . چرا که بازخورد این گرانی (و ترکیدن بادکنک) به خود ما برمیگردد.

در مقابل با شعفی کودکانه وعدهء نفت 400 دلاری را می دادند ! ...

رکود جهانی بالاخره به چین هم رسید و در بیانیه ای رسمی اعلان شد که یک چهارم

شرکت ها و صنایع چین با بحران مواجه شده اند .

به این ترتیب نفت بشکه ای 20 دلار هم دور از انتظار نیست . که حتی نفت 35 دلاری

هم تحقق بودجهء 88 را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد .

بله این است نتیجهء همان یکه تازی اوپک و دوستان و بهایی است که باید برای آن

بپردازیم .

 

لینک