اشکال در کجاست ؟   

بر اساس خبری که در سایت شفاف درج شده است به دلیل استفادهء ناشیانه از

تفنگ بیهوشی ۵ راس گوزن زرد و ۴ راس کل و بز (که یکی از کل ها باردار بوده)

تلف شده اند . ظاهرا دوز بالای داروی بیهوشی عامل مرگ حیوانات بوده است .

بالاخره پس از سالها محیطبانان - فقط در برخی مناطق - به این نوع تفنگ مجهز

شده اند .

اما جای سوال اینجاست که واقعا اشکال در عدم آموزش صحیح محیط بان بوده

یا اصلا دامپزشکی برای محاسبه دوز دارو نبوده یا اگر بوده آشنایی به کار با این

تفنگ ها نداشته . اصلا سازمان حفاظت محیط زیست مقصر است یا دامپزشکان

ما یا نقص آموزش در همهء ارگان ها و مشاغل ما وجود دارد ؟ ...

لینک