انجمن حمايت از حيوانات ايران
 
از ميان انجمن هاي زيست محيطي مان ، تشکل هاي
بسيارکمي در زمينه   حمايت از حقوق حيوانات   وجود
دارند که متاسفانه معدودي از آنها  فعاليت مستمر،
جدي و فراگيردارند .  خوشبختانه اخيرا سايت انجمن
حمايت ازحيوانات  (  که قبلا به صورت وبلاگ بوده  و
حدود  ١٨ ماه  راکد مانده بود  )  مجددا فعال شده و
بخش هائي ازآن هنوز تکميل نشده است که اميدوارم
نظير برخي موارد پيشين نيمه کاره رهانشود.چنانچه
 مايل به بازديد از سايت مذکور باشيد مي توانيد از
لينک ستون مجاور استفاده کنيد . 
لینک