... لزوم آموزش   

... البته من نمی توانم سطر به سطر کتب معتبر در این زمینه را ذکر کنم و فقط به

ناچار اشکالات بسیار شاخص ذکر می شود آنهم به اختصار .

یکی دیگر از مهمترین خطاهای نیروهای نظامی و شبه نظامی ما در برخورد مستقیم

با افراد ، عدم توجه به نقاط حساس و حیاتی بدن انسان است . حتی یک نوآموز کمربند

سفید یا نارنجی ورزش های رزمی با نقاط الف و ب و ... یک و دو یا ... آشنا می شود.

البته سیستم شماره گذاری یا استفاده از حروف و سایر علائم در ورزشهای گوناگون

فرق می کند . اما در هر حال ورزشکار می آموزد که کدام نقاط بدن بسیار حساس یا

آسیب پذیر هستند و کدام نقاط کمتر . همچنین رزمی کاران به خوبی می آموزند تا

از ضربات "کنترل شده" استفاده کنند. یعنی بالفرض مشت یا لگد خود را رها نمی کنند

تا هر جا که رفت ، بلکه از حدی جلوتر دیگر دست یا پای خود را فراتر نمی برند . حال

چه ضربه اصابت کند و چه نکند . دقیقا به خاطر رعایت همین قانون ساده است که

در فینال مسابقات جهانی کاراته یا کنگ فو ( که در هر طرف استادی ایستاده با

مشت های آهنین و قادر به اجرای فنون مرگبار ) حتی خون از دماغ یکی شان

نمی آید . حالا به گزارش یکی از مراکز درمانی از مجروحین حوادث اخیر توجه فرمایید:

"... شکستگی استخوان ترقوه بسیار زیاد دیده شده ..." و این دقیقا یعنی همان

عدم آموزش عاملان و استفاده از خشونت غیرموجه . یعنی نیروهای حافظ نظم

از باطوم و حتی تونفای فقط مثل "چماق" و " گرز " استفاده کرده اند . یعنی یک

حرکت سنگین عمودی از بالا به پایین که فرق سر را هدف گرفته است و با مختصر

حرکت دست عامل یا سر سوژه  به ترقوه ( که فوق العاده شکننده است ) برخورد

کرده است ... در استفاده از سلاح های گرم نیز به هیچوجه اصول و قواعد اولیه

پلیسی رعایت نشده . نظیر ماجرای ١٨ تیر در کوی دانشگاه که کپسول گاز اشک آور

در یک محیط بسته و بطور مستقیم شلیک شده و وارد کاسه چشم یکی از

دانشجویان خوابگاه شده بود . یا مثال دیگر باز عدم توجه به نقاط آلفا و بتا و ...

در هنگام هدفگیری در هنگام شلیک مستقیم، عدم توجه به ممنوعیت بستن رگبار  

یا شلیک ممتد حتی به نقاط غیرحساس - نظیر پاها - چون با اولین شلیک ها

جمعیت بطور رفلکسی یا خم می شوند یا روی زمین می خوابند . به این ترتیب در

کمتر از چند ثانیه نقاط حساس در برابر گلوله ها قرار می گیرند و این باز یعنی

همان " افزایش هزینه ها " از دو طرف ...

نیروهای حافظ نظم در دهه های اخیر کارنامهء شایسته ای - از نظر رفتار منطقی

و هوشمندانه و منطبق با ضوابط پلیسی و قانونی  - از خود نشان نداده اند .

بر عهدهء وزارت کشور و دفاع و سایر مراجع مرتبط است که سریعا به آموزش یا

بازآموزی نیروهای خود اقدام کنند ...

لینک