طاعات و عبادات همگی قبول باشد انشا’الله   

واقعآ "سوزناک" ترین خطبه های نماز جمعه ای بود که تابحال شنیده بودم .

حسابی "اشک" همه رو در آورد !

لینک