اجرای اسف بار یک حکم به ظاهرقانونی در ماه مبارک رمضان   

جناب آقای آملی لاریجانی ، ریاست محترم قوهء قضائیه :

قبلآ در یادداشتی به اختصار چند درخواست از شما نمودم و اینک مجبورم- با اتفاقی

که دیروز افتاد - بر یک بند آن تاکید دوباره نمایم :

لطفآ دوایر اجرای احکام و پلیس قضایی را احیا و فعال نمایید .

مرتب نیابت قضایی می دهند ، مخصوصا به ماموران بی صلاحیت ، کودن ، فحاش

و رشوه خوار کلانتری ها . البته این معضل فساد و تبانی در نیروی انتظامی را نخست

باید خود این نیرو چاره سازی کند ولی تا آنزمان چرا از نیروهای زبده و دادورزان قانونمند

قوهء قضائیه استفاده نمی شود ؟

                                        *****************             

حال اصل ماجرا : بانویی سالخورده در نارمک و در آپارتمان شخصی خود از ٧ گربه

نگهداری می کند . گربه ها فقط داخل همان منزل بودند و وارد راه پله یا سایر مشاعات

نمی شدند . آقایی که به شدت حیوان ستیز است به بهانهء غیربهداشتی بودن و

ایجاد امراض به مجتمع جشنواره مراجعه نموده و ظرف یک هفته - توجه کنید که اگر

دادگاهی بدوآ به شما وقت یکماه بعد را بدهد باید سور بدهید ! - بله ظرف فقط

یک هفته (با امداد غیبی!!!) هم حکم بازداشت و امحا گربه ها ! را می گیرد و هم

بدون حضور یا اطلاع مشتکی عنه و بدون هیچگونه ابلاغ یا حتی اطلاع تلفنی ساده

در ساعت ١١ صبح دیروز (دوشنبه ٢ شهریور) به اتفاق مامور کلانتری ١٢٧ نارمک

و مامور شهردای منطقهء ٨ و حدود ۶ نفر از کارگران ادارهء ساماندهی شهردای

و ٢ نفر مرد دیگر (از همسایگان) دفعتآ به درب آپارتمان این خانم سالمند مراجعه

و بدون نشان دادن حکم یا کارت یا هیچ نشانهء دیگری به ضرب و زور لگد و عربده کشی

و ایجاد رعب و وحشت وارد خانه ای می شوند که یک خانم بازنشسته به تنهایی

در آن زندگی می کند . گربه ها را با خشونت می گیرند - حتی گربهء تازه زایمان کرده

به همراه نوزادان چشم ناگشوده اش - و داخل گونی کرده و به نقطهء نامعلومی

انتقال می دهند . این شدت عمل بیمورد می توانست به سادگی موجب حملهء

قلبی و مرگ این خانم سالخورده شود ...

صرفنظر از ایرادات قانونی - نظیر عدم ابلاغ یا اخطار و یا عدم توجه به درخواست

استمهال - آیا غیر از مامورین قانون ،همسایگان رذل و افراد غریبه و مخصوصآ

دوربین صدا وسیما اذن ورود قانونی به ملک شخصی را داشته است ؟

آقای ضرغامی ، آقای شبکهء پنج ، آقای در شهر لعنت الله علیکم الی یوم الدین

انشاالله ... در ماه مقدس صیام بدون اجازه وارد منزل مسلمه ای شدید آنهم به

عنف و با ارعاب . لعنت الله به چه حقی تصویر این زن گریان را به وضوح پخش

می کنی به همراه کلوزاپ میدان و پلاک منزل ؟؟ شما که تصویر دزد و قاتل و کیف قاپ

را یا شطرنجی می کنی یا از پشت نشان می دهی ؟ آبروی این مسلمه کمتر از ایشان

بوده است ؟ آقای قاضی بی مروت به چه حقی حیواندوستان را سادیستی و روانی

خطاب می کنی ؟ لعنت خدا به شما قوم اشقیا . شرمتان باد .

لینک