از هولو کاست... تا ... هلو خواست   

اینکه یکنفر هولوکاست را نفی یا نقد کند ودلایلی هم ارائه دهد اشکالی ندارد ، البته

به جز مختصر اشکالی که در روابط خارجی کشور با کل دنیا ایجاد می کند .

و بعد به هلوکاست می رسد . یعنی هزاران نیروی ویژه را در میادین مستقر می کند

تا هر کس به نظر ایشان "هلو" باشد دستگیر و تادیب و "غیره و ذالک" شود . به این

ترتیب هلوکاست نیز بومی سازی می شود .

بعد دچار "هلوبینی" می شود . یعنی حتی یک شخصیت در حد وزیر را - که از شدت

لاغری بیشتر شبیه هویج فرنگی است - به شکل هلو می بیند . حال پوست کنده

یا نکنده دیده اند روایات متفاوت است . ولی اشتهای خود را جهت بلعیدن ایشان

پنهان نمی کند . کلی شانس آورد که معزول گشت .

بعد دچار "هلو خواست" می شود . آنهم نه یکی بلکه سه تا . اگر اعتراضی هست

که ایشان در مرتبت هلو قرار نمی گیرند باید عرض شود: علف باید به دهن بزی شیرین

بیاد ! خلاصه حسودان اذن ورود فقط به یکی از ایشان را می دهند .شاید هم مشخص

شده دو دیگر هنوز کال هستند و باید صبوری شود تا برسند .

و حال تکلیف شرعی ما : هشدار برای کبری ١١ است ! چون وقتی اولاد ذکور را به

چشم هلو بنگرند ، بعید نیست ایشان را به چشم "کدو حلوایی" یا " هندوانهء

محبوبی" نگریسته... و خدای ناکرده یکوقت هوس کنند یک قاچ بردارند !! 

لینک