IARD : روز جهانی حقوق حیوانات   

در سراسر جهان دوستداران همهء جانداران سعی دارند  "اعلامیه جهانی حقوق

حیوانات" (UDAR ) را به تصویب سازمان ملل برسانند .

درست پنجاه سال پس از تصویب "اعلامیه جهانی حقوق بشر" (UDHR ) در مجمع

عمومی سازمان ملل متحد (در سال 1948 ) حامیان حقوق حیوانات دهم دسامبر

1998 را برای اولین بار به عنوان روز جهانی حقوق حیوانات اعلام کردند که از

آن پس هر سال در چنین روزی فعالان تثبیت حقوق حیوانات طی گردهمایی ها

و برگزاری مراسم بسیار متنوع و متفاوت سعی در روشن کردن اذهان جهانیان

نسبت به حقوق حیوانات می کنند ... که البته هدف اصلی آنها در این مقطع

به تصویب رساندن UDAR است .

بدیهی است این روز "IARD" با 4 اکتبر "روز جهانی حیوانات WAD " و سایر روزهای

مشابه تفاوت دارد .

                                      **********************

پی نوشت :

توضیح کوتاهی در مورد اختصارات

U D H R

اعلامیهء جهانی حقوق بشر                 Universal  Declaration of Human  Rights  

U D A R

اعلامیهء جهانی حقوق حیوانات             Universal Declaration of Animal  Rights 

I A R D

روز جهانی حقوق حیوانات                           International  Animal  Rights  Day    

W A D

روز جهانی حیوانات                                                        World  Animal  Day

لینک