سال نو مبارک   

نمی دونم وسط جهنم میشه سفرهء هفت سین پهن کرد یا نه ؟

نمی دونم پنج دقیقه مونده به قیامت میشه به کسی عیدو تبریک گفت یا نه ؟!

نمی دونم ...

به هر حال برای همهء دوستان سال خوب و خوشی آرزومندم .

لینک