با طبيعت مهربان باشيم
 
   فصل بهار و ايام نوروز درايران فرصت بسيارمناسبي است
   براي حضور در طبيعت و دشت وکوه وصحرا .   متاسفانه
   آنچه پس از آن برجاي مي ماند انبوه زباله   ،   کيسه هاي
   پلاستيکي ، بطريهاي شيشه اي وپلي اتيلني،روغن  سوخته
   خودرو،پس مانده هاي غذا وآجيل و تنقلات  وغيره است .
   بسياري از اين ضايعات مثل پلاستيک وشيشه تجزيه ناپذير
   و بسياري زيان آور و حتي سمي هستند مثل باطري . پس
   زباله هاي خود را در طبيعت رها نکنيم . هر جا برکه ويا
   رودخانه اي ديديم فورا سراغ شستشوي ماشين نرويم .اگر
   اتفاقا خرگوش يا سمندري ديديم دسته جمعي  و با سنگ و
   دمپايي آنها را شکار نکنيم . شاخه هاي درختان را نشکنيم.
   حقوق مالکين باغها ومزارع خصوصي را رعايت کنيم  .
   زمينهاي زيرکشت رفته را لگدکوب نکنيم . به فرهنگ اهالي
   بومي هر منطقه احترام بگزاريم . گلها و گياهان وحشي را
   ريشه کن نکنيم و ... هميشه سبزباشيم .
 
 
   سال نو مبارک و دل تان بهاری
   
لینک