غيبت غير موجه !   

سلام دوستان ،

چندی بود که به دلایل شخصی نتوانستم ارسالی داشته

باشم و حتی پاسخ به ایمیل ها و نظرات دوستان مقدور

نشد که ضمن پوزش امیدوارم در آینده چنین وقفه هایی

پیش نیاید . از همگی ممنونم .

لینک