بی نظمی يا نظم نادرست ، کداميک ارجح است ؟   

شاید عده زیادی باشند که بی نظمی را به یک نظم غلط ترجیح دهند و شاید هم حق

با آنان باشد .فی المثل با این استدلال که مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت ...

به طور مشخص منظورم اوضاع کنونی عراق (و افغانستان) است . مردم این کشورها در

نهایت رنج و عسرت روزگار می گذرانند . حال اینکه بیاییم و کلید حل کلیه مشکلات را

در خروج سریع اشغالگران ببینیم اشتباه محضی است که به قیمت هلاکت و فلاکت

میلیونها انسان تمام خواهد شد . مهمترین سوالی که دارم این است که کدام نیرو یا

عامل جانشین برای آنان (حداقل در کوتاه مدت) متصور است ؟

فراموش نکنیم که با خروج سریع نیروهای اشغالگر انگلیس از فلسطین بود که آن فجایع

و کشتارهای دسته جمعی صورت گرفت و به نابودی فلسطین و تاسیس اسراییل منجر

شد .یا در دهه ۸۰ وقتی که نیروهای آمریکا ناچار به تخلیه سریع لبنان شدند صبرا و شتیلا

را ،همگان ، در نهایت سکوت شاهد بودند . رواندا ، چاد ، سودان ، تیمور شرقی و ...

را به یاد داشته باشیم که پس از خروج نیروهای فرانسوی ، بلژیکی و حتی کلاه آبی

- های سازمان ملل چه فجایع هولناکی رخ داد . حتی زمانی که بلوک شرق در دهه

۹۰ گسیخته شد دیدیم که چگونه دزدان دریایی به سرعت در سراسر آبهای جهان

شکل گرفتند چرا که ناتو قادر نبود قلمرو ناوهای پهلو گرفته پیمان ورشو را پوشش

دهد و این * خلاء قدرت * عوارض زیادی پیدا کرد ...

فراموش نکنیم که فی المثل ترکیه آرزوی دیرینه ای برای ضمیمه کردن بخشهایی

از شمال عراق را دارد یا اکراد نیز آرزوی دیرینه برای تاسیس سرزمینی مستقل و

حتی شیعیان عراق نیز ... فعلا هم تنها مانع موجود حضور نیروهای امریکا و هم

- پیمانان اوست . به موارد فوق درگیری های قومی - مثل ترکمن ها با اکراد ـ یا

درگیری های فرقه ای و مذهبی - مثل شیعه با سنی - یا درگیری های سیاسی

- مثل بعثیون سابق با دولت فعلی - را هم اضافه کنید ...

شک نکنید چنانچه همین امروز نیروهای اشغالگر عراق را ترک کنند علاوه بر نسل

کشی شاهد تجزیه عراق نیز خواهیم بود .

لینک