بنزين ، مسکن ، پوست خربزه و شيلنگ ...   

بسیاری بر این باورند که سهمیه بندی بنزین  پوست خربزه ای بوده که زیر

پای دولت نهم گذاشتند تا کله پا ! شود . و برای محکم کاری هم بحران

کاملا تصنعی مسکن را به وجود آوردند تا قیمت مسکن در تهران به بیش

از دو برابر آن در امارات ( حتی پالم های دبی ) برسد ( کار از محکم کاری

عیب نمی کنه ! ) . حقیقت این که هیچیک از دولتها و مجالس پیشین

( اعم از اصلاح طلب یا آنتی اصلاح طلب و غیره ) شهامت چنین کاری را

نداشتند و برنامه ای که قرار بود سالها قبل اجرا شود آنقدر لفتش دادند

تا دوران مسند ایشان به خیر و خوشی و شیرین کامی! به سر آید و بعدش

هم که دیگر به آنها ربطی ندارد . لذا تاخیر بسیار طولانی در تعدیل اقتصادی

منجر به پیچیده تر شدن اوضاع هم شد ...

صرف نظر از تمام انتقادات درست یا نادرستی که به سیاستها و روش های

اجرایی دولت نهم می شود ، یک جای کار دقیقا به درستی عمل شده و

آن نظارت جدی بر اوضاع وزارت نفت و شرکتهای تابعه است ، حتی به تعبیری

می گویند آقای احمدی نژاد پایش را درست روی شیلنگ گذاشته !!

از یک قرن پیش که نخستین چاه نفت ما در مسجد سلیمان به بهره برداری

رسید تا همین امروز ، عده ای بدتر از زالو به این شیلنگ چسبیده اند و رها

هم نمی کنند ( حداقل زالو وقتی سیر شود خودش باد می کند و می افتد ) .

لذا استدعایی که از رئیس جمهور دارم این است که : بسیار جای خوبی

ایستاده اید ، لطفا پایتان را از روی شیلنگ برندارید !

لینک