درخواست از هموطنان برای عدم خريد اوراق مشارکت وزارت راه و ترابری   

قبلا بارها گفته ام که دسترسی به آمار صحیح و دقیق در کشور ما بسیار دشوار

است .

اما بر اساس بررسی چند *ان جی او*ی سبز ایرانی وزارتخانه های زیر به ترتیب

آلاینده ترین یا به عبارت دیگر بی توجه ترین ارگان های دولتی نسبت به محیط

زیست میهن مان هستند :

۱ - وزارت راه و ترابری  ۲ - وزارت نیرو  ۳ - وزارت صنایع  ۴ - وزارت نفت  ۵ - ...

اخیرا  وزارت راه با تبلیغات گسترده سعی در فروش اوراق مشارکت با مقاصد

افتخار آمیزی! چون تکمیل اتوبان تهران - شمال دارد .

لذا جدآ از همهء علاقمندان به حفظ محیط زیست ایران درخواست تحریم خرید

اوراق مذکور را دارم . و همچنین تحریم خرید سایر اوراق مشارکت مشابه .

لطفا از اطرافیان خود نیز بخواهید در هنگام خرید سهام یا اوراق مشارکت به

چگونگی رعایت استانداردهای زیست محیطی از طرف نهاد عرضه کننده توجه

نمایند .

لینک