: ) همراه با : (

: )  چون امروز در اخبار ساعت ۱۴ سیما شنیدم که نخستین BTS های سیار آمادهء

ورود به شبکه مخابراتی شده اند و به تدریج در نقاط مورد نظر توزیع و مستقر خواهند

شد . البته ذکر نشد آیا این استیشن های پرتابل به سیستم لوکیشن سیم کارت

هم مجهز هستند یا خیر . یکی از درخواست های بنده در سری مقالات *روز واقعه*

همین بود . و خوشحالی مضاعف داشت برای من ، چون ذکر شد ساخت صنایع

خودمان است درحالیکه ،حداقل در کوتاه مدت ، انتظار تجهیز به نوع وارداتی آن را

داشتم .

: (  چون ذکر شد این سیستم در زمان حادثه تنها به سیم کارت های خاص خود

سرویس می دهد ( نه به کل شبکه ) و این سیم کارت های خاص در حال توزیع

بین مقامات و مدیران ارشد و افراد خاص است .

بر اساس اخبار مذکور ، هرBTS پرتابل قادر به پشتیبانی از پنجاه هزار سیم کارت

 است و با اتصال به چند ماهوارهء مخابراتی ، تحت بدترین شرایط هم قادر  به

 سرویس دهی است .

در هر حال گام بلندی است رو به جلو و امیدوارم به سایر تجهیزات ،به ویژه

ژنراتورهای چند منظوره ، نیز بزودی دست یابیم .  

/ 0 نظر / 5 بازدید