قرار است همیشه مردم مقصر باشند

آب کم است ؟ به ما چه ! اصلا کل دنیا خشکسالیه . اصلا بشریت با کم آبی مواجهه !

تقصیر همین مردمه که موقع وضو شیر آب را باز می گذارند ! یا وقتی با نصف لیوان

آب میشه مسواک زد چرا از شیر دستشویی استفاده میکنند ؟ اصلا چرا شیر باید

چکه کنه یا آب کولر سر بره ؟! ...

همان مقام عالی و فقط پنج روز بعد : سیل اومده ؟ به ما چه !! اصلا الان ۵٠ کشور

دنیا غرقاب شده اند یا در حال غرقاب شدن هستند !!!! این یک معضل جهانیه !!!!!!!!!!

اصلا تقصیر همین مردمه که در حریم رودخانه و مسیل ها خانه ساخته اند .... حالا

شهرداری هم جواز داده که داده ! خود مردم باید دقت می کردند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اما همینجا من این نوید را به مردم عزیزمان!! می دهم که ما امسال چهارده سد

جدید در کشورمان خواهیم ساخت تا دیگر عزیزانمان !!! دچار چنین بلایایی نشوند .(

/ 0 نظر / 10 بازدید