لزوم آموزش

حوادث اخیر - به ویژه در تهران - به وضوح نشاندهندهء " نقص آموزش " بود  . هم

نیروهای شورشی و هم نیروهای ضد شورش تصویر یک برخورد کاملا جهان چهارمی

از خود نشان دادند . دقیقا نظیر درگیریهای خیابانی در افغانستان ، بنگلادش ،

پاکستان ، هائیتی ، رواندا ، سومالی و ... . در این کشورها به وضوح می بینید

که مثلا نیروهای انتظامی هم سنگ و چوب و آجر به طرف مقابل پرتاب می کنند . یا

بالعکس نیروهای معترض هم ممکن است یک عابر ساده یا حتی همفکر خویش را

هدف قرار دهند . اینها همه نتیجهء نقص آموزش و بی تجربگی در هر دو طرف

است . به احتمال زیاد از خواندن این مطلب تعجب می کنید . اما شورشگری

هم سالهاست به صورت یک علم مدون درآمده و دارای واحدهای رسمی و

آکادمیک در دانشگاه ها و رشته های مرتبط است . در این باب بیشتر خواهم

نوشت . 

/ 0 نظر / 6 بازدید