شوراهای حل اختلاف، نیازمند بازنگری

البته به نظر من شوراهای حل اختلاف، نیازمند انحلال هستند . چرا که این نهاد

بطور ذاتی و ماهوی دارای تناقض و تعارض است .

با این وصف نقد روزنامه جام جم نسبت به این نهاد خواندنی است ، اگرچه بسیار

محتاطانه و ملایم نوشته شده است .

/ 0 نظر / 11 بازدید