چرا براساس تقويم ايراني عمل نمي کنيم ؟

 
مسلما پاسخ به اين سوال ساده نيازبه چند رساله دارد . به هرحال درحدود ظرفيت
يک وبلاگ سعي مي کنم بنويسم .
همان موقع که دانش آموزبودم برايم اين سوال مطرح بود که چرا درسال تحصيلي
(في المثل) ٥٤-٥٥ دارم درس مي خوانم درحاليکه مي شد سال تحصيلي ام فقط ٥٤
باشد يا فقط ٥٥ . مخصوصآ که سال تحصيلي ٩ ماه بيشترنبود و براحتي مي شد
آنرا در درون "يک" سال واحد جاي داد .
بعدها دردانشگاه هم وضع دقيقا به همين منوال بود ، با وجود نظام ترمي که اساسآ
مي تواند مستقل ازسال شمسي لحاظ گردد . حتي در گواهينامه ديپلم يا دانشگاه هم
سال فارغ التحصيلي ذکرنمي شد بلکه عنواني نظير... درسال تحصيلي ٦٤-٦٥
موفق به اخذ ... گرديده است ، ديده مي شد .
با کمي جستجو موجه ترين پاسخي که يافتم :
تاسيس مدارس جديده و عاليه درايران ،عملا با تاسيس دارالفنون و ورود اساتيد
 خارجي همراه بوده که ايشان هم ملاک عملشان سال ميلادي خودشان است و
به اين ترتيب چون خشت اول اينگونه نهاده شده لاجرم تا قيامت هم بايد به همان
منوال برويم . قضاوت درصحت و سقم دليل مذکور را بر عهده دوستاني مي گذارم
که مطالعات تاريخي و اجتماعي جامعي دارند ...
اما همين حالا ليگ فوتبال ما هم بازمواجه است با مسابقات فصل ٨٥-٨٦ و صريحا
نيزفدراسيون اعلام مي کند که تقويم ليگ ما بر اساس تقويم فيفا و يوفا طراحي شده
و مي شود ، يعني بازهم براساس سال ميلادي عمل مي نمائيم .درليگ واليبال و
بسکتبال و غيره هم وضع به همين منوال است .
درمورد سال مالي وزارتخانه ها ، شرکت ها ، بانک ها و امثالهم ،وضع از اين هم
آشفته تر است . ارديبهشت يا شهريور دو ماه اصلي شروع سال مالي ما هستند ... 
 
بسياري ازعلما ومنجمين داخلي و خارجي يقين دارند که گاهنامه ايراني يکي از
دقيقترين ها درنوع خود است بعلاوه اينکه شروع سال دقيقا با تقارن روزوشب
و آغازفصل زيباي بهار همراه است و همچنين شروع وخاتمه سايرفصول نيز
به دقت ملحوظ گشته اند .
با وجوديکه نيک مي دانم درعمل چه مشکلاتي پيش خواهد آمد - که البته همه
اين مشکلات چاره پذيرند - مي پرسم چرا نبايد  سال تحصيلي ، مالي ،
ورزشي و اجتماعي ما دقيقآ از"يک سال واحد خورشيدي" تبعيت کند ؟و چه
اصراري است که حتما دردو نيم سال متفاوت برنامه ها يمان تعريف شوند؟
/ 0 نظر / 4 بازدید