اردو کشی برای گربه کشی

حالا نامردهای بی وجود فکر می کنن با کی طرف شدن ؟ با نیروهای قدرتمند ناتو؟!

یا یک زن سالخوردهء تنها و بی آزار .

از دیروز تا حالا سیمای کریه ضرغامی(ل.ع) دست به پخش مکرر فیلم ها و سریال هایی

زده که در آن به نوعی حیوانات و دوستداران حیوانات به تمسخر گرفته شده یا مجرم

نشان داده می شوند .

ننگین نامهء جام جم هم امروز وارد گود شده و اراجیفی در شآن روزی نامهء خودش

درج کرده است در باب جرایم ! بانوی صاحب گربه ها .

بیدادگاه هم بیکار ننشسته و مسئول کودن و ملعون آن وعدهء تهاجم دوباره را داده

است !!!

تف به شرفی که ندارید . این محترمانه ترین جمله ای بود که یافتم .

/ 0 نظر / 11 بازدید