شرم

شرمت باد ای دستی که / بد بودی بدتر  کردی

   هم بغض معصومت را   / نشکفته پرپر کردی

دستی با این بی رحمی    /  دیگر بریده بهتر

     بر من فرود آر اینک       / بغضی که خنجر کردی

                                                                                              

                                                                     هجدهم تیرماه هشتاد و هشت

/ 0 نظر / 8 بازدید