آمار و سرشماري از نوع ايراني

 
دراين مقوله سخن بسياري براي گفتن هست ، اما چون تا چند ساعت ديگر سرشماري آغاز
مي شود عجالتا استدعايي را که از همه هموطنانم - به ويژه هموطنان جوانم - دارم  ذ کر
مي نمايم .
لطفا در مورد اظهار "شغل" خود نهايت صداقت را داشته باشيد . چنانچه حتي با داشتن
تحصيلات عالي بيکار هستيد ، از اظهار آن شرم نکنيد . درمملکت ما آمار باندازه کافي
مخدوش هست . حتي اگر نتايج رياضي آمار صحيح باشند هميشه آنها را به دلخواه تحليل
مي کنند . آنهايي بايد از اظهار بيکاري جوانان شرم داشته باشند که داراي  ده بيست شغل
دولتي بعلاوه بيست سي شرکت خصوصي هستند ولي در عين حال براي صدور جواز
يک  دکه جگرکي  دو سال فرد را مي دوانند و دست آخرهم مي فرمايند  " بيمايه فطير
است " . کاملا درک مي کنم خانمي که چند سال تحصيل کرده و مثلا ليسانس نقاشي دارد
و در تمام سال هم با پشتکار تابلو مي کشد ولي عايدي وي از اين راه در حد صفر است
وهنوز يا از طريق پدر يا همسر تامين مي شود ، چقدر برايش دشوار است نام بيکار
بر خود نهد . همچنين آقايي که پس از نوزده سال تحصيل وچند سال طرح و سربازي
حالا که سي و چند ساله است ، تازه به خيل پزشکان بيکار پيوسته چقدر برايش دشوار
است که - درحاليکه همسايه ها دراطراف او منتظر پاسخ به سوالات سرشماري هستند-
به جاي دکتر نام بيکار را برزبان آورد ...
صداقت به خرج دهيم شايد کمي خواب خرگوشي آقايان مشوش شود .
/ 0 نظر / 4 بازدید