آمارهايي با نتايج از پيش تعيين شده

آقای دکتر... ازمسئولین اورژانس تهران آماری به واقع شگفت آور

از سرعت عملکرد پایگاه هایشان در تلویزیون ارائه می کند :

... با تلاش جدی همکارانمان توانسته ایم میانگین زمان حضور در

صحنه را از ۷ دقیقه به ۴ دقیقه کاهش دهیم !!!!!

صدای ناسزا از طرف همه بینندگان مصاحبه به گوش می رسد .

-  پدر آمرزیده ها فقط یکربع می کشد تا گوشی را بردارند ...

-  شرم و حیا هم خوب چیزیه، یادته اون آقاهه تو میدون سپاه

سکته کرده بود و افتاده بود رو زمین ... اونقدر نیومدند که بیچاره

همونجا تموم کرد . بعد دوساعت هم که اومدن گفتن به ماربطی

نداره ! باید به متوفیات زنگ بزنین ! و بی تفاوت رفتن ...

-  وقتی پدرم سکته کرد ساعت دوی صبح بود ... اونوقت این آقا

میگه معدووود مواردی ! که احیانا دیر برسیم به خاطر ترافیکه...

ساعت دوی بامداد کدوم ترافیکه ؟ تازه وقتی هم ساعت ۵/۵

صبح اومدن فقط گفتن دو سه ساعت دیگه هم صبر کنین تا

مطب ها وا بشن ، اونوقت ببرینش دکتر ...!! چقدر لطف کردن با

این امداد ویژه شون ...

متاسفانه هر از گاهی از زبان یک مسئول اورژانس یا آتش نشانی

یا ۱۱۰ می شنویم که میانگین زمان رسیدن ما به محل حادثه در

حد استانداردهای جهانی است و حتی گاه سریع تر !!

بله ، این است آمارهایی که تنها مصارف سازمانی و پرسنلی

دارند .

/ 0 نظر / 3 بازدید