ضرورت تجديد نظر در مکان احداث گورستان شرق تهران

 
 
اصل تمرکززدايي در کلانشهري نظير تهران بسيار شايسته و انکارناپذيراست .
اينکه امکان دسترسي به انواع خدمات درهر نقطه ازشهررا - با صرف حداقل وقت و
هزينه - داشته باشيم نيزبسيارمطلوب است .
انتخاب  اراضي  تلو درشمال شرق تهران ( انتهاي شمالي بلوار پروين ) ازنظرسهولت
دسترسي ، انتخابي بي نظيراست . تنها چند دقيقه رانندگي ازاقدسيه ، لويزان ، نوبنياد ،
تهرانپارس ، رسالت ، لشگرک ، ...  فاصله دارد . مقايسه کنيد با دسترسي به گورستان
بهشت زهرا که بين نيم تا يک روز کامل ( براي رفت وبرگشت ) زمان مي برد .
 
اما مشکلاتي که از اين انتخاب برجاي خواهد ماند شايد پس ازسالها هم قابل جبران نباشد .
مهمتر ازهمه اينکه اين اراضي دقيقا دربالادست سه تصفيه خانه اصلي آب تهران قرار
دارد . ازقضا شيب تند اين اراضي دقيقا به سمت تصفيه خانه هاي تهرانپارس وچندين
مخزن اصلي آب تهران است . مخازن بزرگ آب تهران هم که زيرزميني است . آلودگي
ميکربي و نيز پساب حاصل ازغسالخانه به سهولت وسرعت منتشرخواهد شد .
حتي اگرمخازن آب را ايزوله کامل فرض کنيم (که چنين نيست) چاهها وقنوات چنين
نيستند . ومهمترازآنها شبکه فرسوده آبرساني تهران است که امکان تبادل مواد بين آب
داخل لوله وخاک پيرامون آن را فراهم مي سازد .
متوليان امردرمقام دفاع نصب سيستم سپتيک براي گورستان را مطرح مي کنند .اما
سيستمي که بتواند نشت ضايعات را ( آنهم درچنين حجم بالايي ) به صفربرساند آنقدر
هزينه بر و دشوار است که طبعا مسئولان ( يا حداقل پيمانکاران را !! ) به فکر"صرفه
جويي " بياندازد . نتيجه همان اتفاقي است که سالهاست گريبانگير اسماعيل آباد و حومه
است . نشت مواد ازمخازن نفتي پالايشگاه تهران- به جهت شيب اراضي - کليه آبها و
اراضي اين منطقه را آلوده کرده است . وما هنوز محصولات زراعي اين اراضي را
درتهران مصرف مي کنيم . اگرچنين اتفاقي براي مخازن آب تهران رخ دهد حداقل
نيمي از تهران آب شرب خود را ازدست خواهد داد .
 
علاوه برزيان هاي زيست محيطي ، معضلات اجتماعي زيادي نيز مترتب خواهد شد.
شکل گيري سريع "عبدل آباد " ها و "صالح آباد" ها درکنارگورستان اجتناب ناپذير
است . " اقتصاد گورستاني" بسيارسودآور است و آدمهاي خاص خودش راهم ميطلبد
که به سرعت درحاشيه گورستانها لانه گزيني کرده و آثارسؤ فرهنگي واجتماعي خود
را به سرعت نشان خواهد داد .
نکته بسيار مهمي هم که نبايد ازنظر دور بماند : زماني که بهشت زهرا تاسيس شد
بيش از ٢٥ کيلومتر با شهرتهران فاصله داشت ، با اين حال اکنون متصل به تهران
شده است . اما  تلو همين الان هم کاملا متصل به شهر تهران است و دراندک زماني
توسط شهر بلعيده شده و آن وقت تازه به وضعيت "ابن بابويه" دچار مي شود که
اهالي همان محل از دفن ميت جلوگيري خواهند کرد ، آنهم با عکس العمل هايي 
چنان اسف بار که شاهد بوديم . 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید