ابتکار

با وجودی که چند روز از فیلتر شدن وبلاگ خانم ابتکار می گذرد هنوز بر این باورم که

اشتباهی صورت گرفته و بزودی رفع خواهد شد . تا آنجا که به یاد دارم خانم ابتکار

در نگاشته ها ی خود نهایت وسواس را به خرج می دادند تا موضوع از حالت اعتدال

خارج نشود . با این حال شاید بنده یکی دو پست آخر ایشان را ندیده باشم ! شاید

تحولاتی صورت گرفته و ما بی خبر مانده ایم !

ضمنآ بازی روزگار را که : وبلاگ سخنگوی اشغالگران سفارت آمریکا اشغال می شود!!

به هر روی بنده اینجا (یعنی وبلاگم) را خانهء " همهء دوستان " می دانم .

چنانچه ایشان مایل باشند می توانند تا روشن شدن تکلیف همینجا بنویسند ، البته

در صورتی که لایق بدانند . تعارف هم نیست . هر جور هم که خود صلاح بدانند یعنی

مطلب را ارسال کنند برایم یا پسورد ارسال شود برای ایشان . به هر روی امیدوارم

بازهم از قلم ایشان بهره مند شویم و مشکل - اگر واقعآ مشکلی باشد - مرتفع گردد.

/ 0 نظر / 38 بازدید