عریضه

خانم "ژاله" نویسندهء محترم وبلاگ گربه ایرانی برای رساندن درخواست حامیان

حیوانات (مبنی بر تصویب قانون حمایت از حیوانات) به گوش کاندیداهای دهمین

دوره انتخابات ریاست جمهوری پتیشنی تهیه کرده اند به آدرس زیر . از دوستان

خواهشمندم آنرا امضا کنند . و این از نخستین گام های " جرم شناخته شدن

آزار حیوانات" در ایران است . ضمنا برخی خطوط اینترنتی کل سایت را فیلتر کرده اند

که چنانچه مایل به امضای آن باشید می توانید سایر خطوط را امتحان کنید .

به گفتهء دوستان خطوط هوشمند سایت را باز می کنند .

http://www.thepetitionsite.com/1/animal-protection-law-in-iran

/ 0 نظر / 16 بازدید