آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم ...

یار در خانه ، چرا گرد جهان می گردید ؟؟!!

داخل یکی از میدان های معروف شرق تهران و خیابانهای اطراف آن، مملو از

ماشین ها و نیرو های گشت ارشاد است تا "امر به معروف کنند و نهی از منکر".

البته با اصل مطلب مخالف نیستیم ولی گاه روش های اجرایی را که می بینیم

نمیدانیم بخندیم یا گریه کنیم ...

خیلی اتفاقی نگاهم به یکی از دوستان افتاد که احتمالا سراکیپ گشت بود ،

چنان تو نخ سه خانم جوان رفته بود و اندام ایشان را اسکن ! می کرد (منظورم

چیزی بیشتر از ورانداز و نگاه است ) که اگر بنده همین نوع نگاه را به یک آقای

مسن می انداختم قطعآ به جرم "هیز" بودن بازداشت می شدم ...

برسیم به اصل مطلب . واقعا روسا و سرداران محترم نیروی انتظامی از آنچه

در کلانتری ها رخ می دهد خبر ندارند ؟ یادمه قدیما به برخی "وجوه" اصطلاحآ

"زیرمیزی" می گفتند . حالا در کمال راحتی و با خاطری آسوده "رومیزی" گرفته

می شود ، کاملا اوپن ، کنار خیابان ، لب جاده ، سر صحنه ، حتی داخل ....

بسیار نیکو و خدا پسندانه خواهد بود چنانچه این امر به معروف و نهی از منکر

را از داخل خود نیرو شروع می کردند نه اینکه در گرما و سرما و کوچه به کوچه

به دنبال تنها " یکی از مصادیق " منکر می گشتند . در این صورت قطعا احدی به

خود اجازه نمی داد از عبارت نیروی انتفاعی استفاده کند .

/ 0 نظر / 4 بازدید