شکایت یک خانم به جهت آب پاشیدن دلفین ها

خانم آلیسین ادواردز مقیم شیکاگو از مسئولین باغ وحش این شهر رسمآ شکایت

کرده است . وی می گوید مربیان دلفین ها آنها را وادار به پاشیدن آب بر روی تماشا

- چیان می کنند و اینکار باعث خیس و لغزنده شدن سطوح اطراف محوطهء نمایش

می شود . هیچ هشداری مبنی بر احتیاط به دلیل خطر لغزش نصب یا پخش نشده و

حفاظتی نیز از تماشاچیان به عمل نمی آید . ایشان حین عبور دچار حادثه و جراحاتی

شده است و اکنون تقاضای پنجاه هزار دلار غرامت به دلیل هزینهء درمان و از کارافتادگی

 و ضربهء روحی دارد . دادخواست وی توسط دادگاه بخش ایلینویز پذیرفته شده ...

 (جالب اینکه اصل دادخواست خطاب به ارگانهای نظارتی و مدیریتی باغ وحش ها صادر

شده است ، نه بر علیه سیرک یا مربیان دلفین ها ...تا چه حکمی صادر شود . م )

این هم اصل خبر در یاهو .

/ 0 نظر / 7 بازدید