تحول در تزلزل

سرانجام پس از سالیان طولانی ، دولت تصمیم به اصلاح سیاستهای کلان می گیرد. کاری که باید

از مدت ها پیش شروع می شد اما زنجیرهء زالوهای مکندهء اقتصاد نفتی همیشه در برابر آن

مقاومت نموده است .در اینکه چنین طرحی باید اجرایی شود شکی نیست ولی در اجرای آن - نظیر

هر طرح دیگر - نباید تنها به فاکتورهای داخلی (قابل پیش بینی ،قابل طراحی و قابل اجرا بودن) توجه

کرد ،بلکه توجه به عوامل خارجی (که معمولا از کنترل طراح خارج است) گاه اهمیت دوچندان

می یابد .

متاسفانه در شرایط فعلی ، عوامل خارجی به گونه ای عمل می کنند که شانس موفقیت طرح

مذکور را به شدت می کاهند .

- رشد بی سابقهء قیمت انرژی در سطح جهان (که ممکن است به سقوط ثانوی تبدیل شود)

موجب بی ثباتی در تمام بازارهای جهانی شده و تورم و رکود تاریخی در حال وقوع است .

صرفنظر از مشکلات ساختاری در اقتصاد خویش ، با تورم وارداتی روبرو هستیم .

- تنش زدایی در روابط خارجی باید پیش شرط آغاز طرح باشد . در همین ماه های اخیر دیدیم

که چگونه - تنها با یک شایعه - بسیاری از خانواده ها به اندازهءمصرف چند سال خود چای یا برنج

و غیره خریدند . حال تصور کنید که چند راکت به سوی ایران شلیک شود یا حتی یک بار دیوار صوتی

بر فراز یک بیابان ما شکسته شود . اگر قبول ندارید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد به وقایع سال های

اول جنگ و انقلاب مراجعه کنید . صف پفک نمکی و تیغ اصلاح آن هم به شرط ارائهء کوپن دفترچهء

بسیج ...

- منطقه ای که ما در آن هستیم یعنی خاورمیانه یکی از بی ثبات ترین مناطق جهان پس از جنگ

جهانی دوم است . وقوع ده ها جنگ و کودتا و انقلاب و مناقشات داخلی بهترین شواهد بر این

مدعا هستند . بنابراین از نظر سیاسی و امنیتی نیز تزلزل کامل در منطقه حکمفرماست .

- دولت نهم کمتر از یکسال فرصت دارد . بر اساس یک سنت دیرین حتی با تعویض یک وزیر یا

مدیر ارشد هم بسیاری از سیاستهای گذشته عقیم مانده و دنبال نمی شود . بنابراین چنانچه

طرح مذکور به فوریت به اجرا درآید در همان ابتدا با رکودی به دلیل انتخابات روبرو خواهد شد .

همانگونه که در ابتدا ذکر شد بسیاری عوامل خارجی از کنترل طراحان و مجریان بیرون هستند .

در مجموع شرایط خارجی اکنون به گونه ای متزلزل هستند که - متاسفانه - شروع  اجرای طرح را

با تردید بسیار روبرو می سازند .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید