اهميت توزيع متوازن

تا زمانی که در سیاستهای کلان به توزیع متوازن توجه نکنیم کلیه راهکارهای

ما به نوعی به بن بست خواهند رسید .

* توزیع متوازن * در همهء زمینه ها باید اولویت اول ما باشد .

/ 0 نظر / 4 بازدید