لرزه

  بله دیگر عادت کرده ایم . تازگی هم ندارد ، یک روز سوخت ، یک روز مسکن ، یک روز مرکبات و 

اینک برنج ! برخی صاحبنظران این مورد را پس لرزهء اتفاقات قبلی می دانند در حالیکه  برخی دیگر

آن را پیش لرزهء اتفاقات بعدی می دانند . از نظر لرزش ! فرقی نمی کند . چون اقتصاد ما اساسآ

لرزان است .ساختار اقتصادی ما معیوب و لرزان است و ریشهء اصلی این ساختار معیوب را باید

در ساختار سیاسی و هرم قدرت جستجو کنیم نه جای دیگر . وقتی مقام ارشد اجرائی مملکت

اشارهء مستقیم به باندهای سیاه اقتصادی می کند ، مقام ارشد قضائی خودمان می گو ید اصلا

کدام باند ؟! این اختلاف آراء خود بهترین دلیل بر وجود ناهنجاری های بسیار شدید در اقتصاد ما

- چه خرد و چه کلان - است. 

چنانکه عرض شد دائم روی ویبره هستیم ! و عادت هم کرده ایم . نگرانی از وقتی است که

مصرف کنندهء مورد نظر دیگر در شبکه موجود نباشد .  

/ 0 نظر / 2 بازدید