سونامی ، بزودی

تا امروز که واردات و تعرفه و حجم واردات یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای کنترل بازار
و تورم بوده است . اما با افزایش سریع و شدید قیمت نفت و متعاقب آن افزایش قیمت
فلزات و مواد اولیه دیگر نه تنها واردات کمکی نخواهد کرد بلکه لاجرم آثار تورم جهانی به
داخل کشور هم منتقل خواهد شد و این کاملا جدا از تورم سنتی و سنواتی خودمان
است . بنابراین کشورهای صادر کنندهء نفت که قطعآ از افزایش ذخایر ارزی خود بسیار
محظوظ گشته اند در آینده ای بسیار نزدیک متوجه تبعات آن خواهند شد .
شاید شنیده باشید که هنگام وقوع سونامی آب ابتدا عقب نشینی می کند . در سونامی
مرگبار اندونزی خشک شدن و محو شدن دریا به عیان رویت شده بود . اما این عقب نشینی منجر به موج عظیم و سهمگینی می شود که بازگشته و تنها ویرانی از خود برجای
می گذارد . کشورهای نفتی نیز ابتدا با افزایش توان مالی خود متوجه عقب نشینی بازارها
شدند و عنقریب است که با موج بازگشت روبرو شوند .

/ 0 نظر / 4 بازدید