شهرداري تهران و استفاده از تجارب هخامنشي درادارهء شهر

 
اينکه با يه نم بارون تهرون بشه عين پارک ژوراسيک اصلا تعجبي نداره .
سالهاست که به اين وضع عادت کرده ايم و شهرداري هم هميشه غافلگيرمي شه!
 
ولي اينکه تو چلهء تابستون ،اونم ساعت ٣ بعد از ظهر يک دفعه جوبا همزمان طغيان
کنند و آب يا بهتربگم گنداب بزنه تو همهء خونه ها و پارکينگها وداخل آنهم همه رقم
اشياء و مواد غيره و ذالک ! شناور باشه کمي تازگي داشت ، اما بعد ازاينکه اين
موضوع هم هرروزتکرارشد بازهم برايمان عادي شد و جذابيت خودش را ازدست داد!
اما ازآنجا که بنده هميشه دنبال علت العلل مي گردم لذا چند صباحي کنکاش لازم بود...
 
شهرداري و پيمانکاران پيمان شکنش مدتي بود از کمبود بنزين و افغاني ! شاکي
بودند و علت عدم جمع آوري ضايعات را کمبود دو قلم فوق عنوان مي کردند . خوب
است که خدمات شهرداري را درزمان وفورنعمت هم  به ياد داريم !ولي هنوزگرهء
کور قضيه باقي بود تا اينکه چندي قبل به طور اتفاقي فيلم مستندي راجع به شهرهاي
باستاني ايران و زيگورات ها و معابد وغيره ديدم . باستان شناسي که درفيلم حضور
داشت با نشان دادن معابر باقيمانده دريک شهرباستاني هخامنشي اظهار مي داشت که:
"اين جويها براي آبرساني به داخل شهر طراحي شده بود تا مردم نيازي به رفتن به
کنارچشمه يا رودخانه را نداشته باشند و اين جوي هاي کناري براي دفع فاضلاب
طراحي شده بود ... به اين ترتيب ايرانيان را مي توان مبتکر طراحي سيستم اگو
دانست "
به يکباره متوجه شدم چرا وقتي نيمه هاي شب کارگران شهرداري مي آيند براي
جمع آوري زباله ،به ازاي هردوکيسه اي که برمي دارند چهارپنج تاي ديگررا
-درسته يا پس ازپاره کردن - به داخل جوي آب پرت مي کنند . به اين ترتيب
به جاي مثلا بيست ماشين زباله تنها پنج شش ماشين زباله انتقال مي دهند که خود
اين باعث صرفه جويي دربنزين و وقت ونيروي انساني و کاهش آلودگي صوتي
و آلودگي هوا هم مي شود !! درعوض فردا بعد ازظهر که ازفرط گرما پرنده پر
نمي زند ،آب را ازبالاترين نقطه منطقه با فشاربه جوي ها پمپاژمي کنند تا هم
آثار جرم ديشب پاک شود ، هم قسمت اعظم اين گنداب به منطقهء پايين دستي
شهرداري رفته که چشم پيمان کارش کور ،هرکاردلش خواست بکند و الباقي
هم تنها درچند نقطهء معلوم - که متاسفانه ارتفاع کافي براي پاساژزباله ندارند!-
گيرمي کند که نهايتا با دو ماشين آنها را منتقل يا نصفه شب آتش مي زنند .
خلاصه خلاقيت ما ايراني ها بسيار بيش از اين حرف هاست .
/ 0 نظر / 3 بازدید