... لزوم آموزش

... همیشه نیروهای "معترض" ( حالا قضیه هر چه باشد یا در چه حکومتی باشد )

در یکطرف قرار می گیرند و در طرف مقابل نیروهایی برای "کنترل و آرام کردن" اوضاع

قرار می گیرند . بر اساس یافته های علمی موجود  " مقابله "  الزامآ به معنی 

" سرکوب " نیست . اگر این مفهوم بسیار ابتدایی را برای نیروهای ضد شورش

تعریف کنند ، بسیاری از اتفاقات تاسف بار بوقوع نمی پیوست . نیروهای نظامی

که برای مقابله به صحنه اعزام می شوند نباید نظیر " گلادیاتور " ها تعلیم دیده

و بر اساس همان تعلیمات رفتار کنند . آنچه که در وقایع اخیر تهران به وضوح مشاهده

می شد این بود که متاسفانه انواع بسیار متفاوت نیروهای حکومتی رفتاری

کاملا مخالف رویه های منطقی و علمی داشتند و این قطعا ناشی از نقص آموزش

یا نقص دستور و یا هر دو بوده است . تمامی نیروهای مذکور به جای سعی در

آرام کردن اوضاع به شدت ایجاد تشنج نموده و به تهییج معترضین و حتی مردم

عادی می پرداختند . قطعآ مسئولین این رفتار غلط پلیسی باید از سوی مقامات

ارشد نظام شناسایی و مواخذه شوند . منظورم بحث این نیست که چرا مقابله

کرده اند بلکه این است که چرا مقابله به روشی کاملا مغایر با اصول اولیهء برقراری

نظم صورت گرفته است ...

/ 0 نظر / 10 بازدید