دادگاه گالیله

گالیله یک دانشمند سالخورده بود .در دادگاه قرون وسطائی در برابر چشمان همگان 

اعتراف! کرد که زمین گرد نیست و بر تمامی باورهای خود خط بطلان کشید ...

قطعآ او یک سوپرمن نبود و در مقابل اعتراف گیرندگان او دیوسیرت بودند و بی رحم .

شاید اگر الان خود من هم در جایگاه گالیله قرار گیرم به قتل جان اف کندی ، توطئه

برای قتل البرادعی ، مصرف روزانه ١٠ کیلو انواع مواد مخدر ، گرفتن باج از سی آی ا ،

استعمال آلات موسیقی ، فریب کودکان زیر ۵٠ سال و ... اعتراف کنم .

با این وصف سالیان درازی است که محکمهء تاریخ گالیله را تبرئه و بیدادگاهش را

محکوم نموده است . "انگیزیسیون" همچنان محاکمه می کند و اعتراف می گیرد .

"بر گالیله حرجی نبوده و نیست" . 

/ 0 نظر / 57 بازدید